Trợ Lý Nữ Vương Là Của Tổng Giám Đốc Công Ty Bên Cạnh

Trợ Lý Nữ Vương Là Của Tổng Giám Đốc Công Ty Bên Cạnh

Send to Kindle
Ebook Trợ Lý Nữ Vương Là Của Tổng Giám Đốc Công Ty Bên Cạnh của tác giả Kiru

Chuyển ngữ: Lót
Thể loại: đam mỹ, ngắn, cute.

Tóm lại đây là câu chuyện về chàng công bia đỡ đạn [1] và chàng thụ bia đỡ đạn trong câu chuyện của người khác.

CP chính: công dịu dàng x thụ nữ vương

CP phụ: công tổng giám đốc x thụ bình thường

[1] Bia đỡ đạn: nhân vật phụ, nhân vật hi sinh.