Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

Send to Kindle
Ebook Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! của tác giả Mười Năm Mài Một Tiện

Tác giả: Mười Năm Mài Một Tiện

Editor: Gia Nghi

Thể loại: Đam mỹ, Thú nhân, dị thế đại lục, NP – nhất thụ đa công, niên hạ công, đại thúc thụ, có bánh bao, HE.

Tình trạng bản gốc: 230 chính văn + 13 phiên ngoại. Hoàn.

Tình trạng bản edit: Hoàn.

Văn án:

3012 năm, chúa tể Địa cầu đã không còn là nhân loại, mà là “người chim” .

Bọn họ so nhân loại càng mạnh, càng thông minh, càng ưu việt. Một thúc mỹ thực gia, quyết định đáng khinh cầu bao dưỡng…

Uy uy, ta là bị cả một nhà bao dưỡng, chứ không phải một người, cái gì, chưa lập gia đình dựng sinh điểu đản? Hơn nữa đản bảo bảo còn có bốn cha? Úc, để cho ta chết đi, chết đi! !

Thú nhân, dị thế đại lục, NP – nhất thụ đa công, niên hạ công, đại thúc thụ, sinh tử, HE.

Nguồn: Ebook, Cộng Đồng Hỗ Trợ Raw + QT Đam Mỹ

Well, vì trình iêm còn non nên truyện sẽ có vài đoạn không mượt, vì vậy iêm rất cần bình luận của mọi người để truyện thêm đúng và hay hơn.