Bảo Vật Của Rồng

Bảo Vật Của Rồng

Send to Kindle
Ebook Bảo Vật Của Rồng của tác giả Đường Thố Tiểu Ngư Can

Tác giả: Đường Thố Tiểu Ngư Can
Thể loại: Dị giới, kỳ huyễn, đoản văn
Rồng x Nhân loại, bạo chúa tóc đen mắt đen thụ
Số chương: 18 chương
Nguồn Raw+QT: Kho tàng đam mỹ
Editor: quynhln14
Văn án: Cậu đem toàn bộ điều tốt đẹp nhất trên đời hiến dâng cho con rồng của mình.
Báo động: tam quan bất chính