Để tắt/ mở lại quảng cáo trên Kindle của bạn thì cần phải thỏa 2 điều kiện là Kindle của bạn không bị Report Stolen ( Mất máy ), Account của bạn phải có địa chỉ ở US ( tìm mấy cái fake address US đẻ lấy địa chỉ Update vào Profile của bạn

  1. Đăng nhập vào Amazon.com , vào mục

Manage Your Content and Devices

Vào mục DEVICES

Chọn Special Offers / Offers and Ads => SUB or UNSUB tùy bạn ( Có thể có tính phí, nên cân nhắc )

Nguồn: Hội yêu đọc sách Kindle Việt Nam