1. Xài Epubor Ultimate

https://tinhte.vn/threads/phan-mem-chuyen-doi-ebook-va-go-bo-drm-ebook-voi-epubor-ultimate.2771491/

Link Download: https://goo.gl/rMFohk

Kéo file azw từ folder C:\Users\*Tên Username\Documents\My Kindle Content vào Epubor là ok nhé

2. Xài Plugin Calibre

cài 2 plugin DeDrm và KFX input

Kéo file azw từ folder C:\Users\*Tên Username\Documents\My Kindle Content vào Calibre là ok nhé

https://www.youtube.com/watch?v=TSLP46sNejM

Link Download https://goo.gl/vD82Xk

Nguồn: Hội yêu đọc sách Kindle Việt Nam